Aplikace umělých řas 3.10.2019

Uskuteční se 3.10. 2019 v rámci Mezinárodního Beauty Festivalu na výstavišti
Incheba -Expo v Bratislave - Interbeauty Bratislava.

Sraz soutěžicich a registrace v 8,30 h. Vyžkova budova INCHEBA Bratislava ,Viedenska
cesta 3-7
Soutěž je mezinárodní a zúčastnit se jí mohou zájemci z jakýchkoliv zemí.

Součástí soutěže budou následující kategorie:

  • Natural Classic (čas: 90 minut /1,5 hodiny)
  • 3D-Volume (čas: 150 minut /2,5 hodiny)
  • MAXI-Volume (čas: 180 minut /3 hodiny)
  • Free Style (čas 120 minut /2 hodiny)
  • Lash lifting (čas 90 minut/ 1,5 hodiny)
  • Architektura obočí - stylizace a tvarování obočí (čas 75 minut/ 1,25 hodiny)
  • Male Lashes ( čas: 90 minut/1,5 hodiny)

Registrační poplatek pro účastníky soutěže: 1 800 Kč anebo 70 €.za 1 kategorie, za každou
další kategorii 1 550.- Kč anebo 60.- Euro.
Prosím poslat poštou na adresu Teresa Czernek, Na Slovance 1963 / 42B, 182 00 Praha.
Anebo poukázat na níže uvedený účet:
209637416/0300 CZK
219094558 / 0300 EUR
název účtu: CZERNEK TERESA
IBAN CZ33 0300 0000 0002 1909 4558
BIC (SWIFT) CEKOCZPP
typ účtu: Běžný devizový účet v EUR
CSOB Československá Obchodní Banka a.s.
Radlická 333/1560
150 57 Praha
Soutěžní podmínky:
Každý účastník soutěže se musí dostavit s vlastní modelkou.
1. Prodloužení řas se provádí na obou očích v soutěžní zóně. Pokud soutěžící bude pracovat
mimo soutěžní čas – před pokynem START nebo po pokynu STOP – bude diskvalifikován!
2. Materiály k plnění soutěžního úkolu si vybírá účastník sám.
3. Lepidlo musí být ČERNÉ.
4. Řasy musejí být černé nebo hnědé nebo v kombinaci obou barev.
Tloušťka řas: 0.03, 0.05, 0.07, 0.10, 0.15, 0.20, kombinování tlouštěk není povoleno.
Délky: 7–12 mm
Záhyby: je povolen mix záhybů C, L, D
5. Délka prodloužených řas nesmí převyšovat délku přírodních řas o více než 2 mm.
6. Odstup od víčka musí být v rozmezí 0,1–1 mm.
7.U kategori stylizace a tvarovani oboči posuzuje se zvoleny tvar obočí, forma a celkový
dojem po nabarvení henou anebo barvou.

 

Průběh soutěže:
1. Účastník se musí prokázat identifikačním dokumentem (pasem anebo občanským
průkazem).
2. Po registraci účastník obsadí lůžko s odpovídajícím číslem a začne s přípravou na soutěž.
3. Před začátkem soutěže a po ukončení rozhodování poroty se modelka musí VYFOTIT!!!
Účastník, který toto pravidlo nedodrží, BUDE DISKVALIFIKOVÁN!
4. Po vyfotografování modelky může soutěžící začít s přípravou na soutěž.
5. PŘED začátkem nominace každý účastník musí projít tzv. procesem CHECK, který
provádějí porotci nebo dohlížející komisaři soutěže. Zaznamenává se: zarudnutí očí,
poškození víček, absence řas, absence prodloužených řas, počet přírodních řas, délka,
zvláštnosti stavby víčka a poloha očí.
6. Před pokynem START je povoleno: nalepit podložky pod oči (patch), odmastit řasy a
nanést primer.
7. Je zakázáno používat jakékoliv prostředky (léky, gely či kapky), které zamezují zarudnutí
očí.
8. Práci mohou soutěžící zahájit až po ohlášení pokynu START moderátorem soutěže. V
opačném případě účastník bude DISKVALIFIKOVÁN!
9. V případě jakýchkoliv potíží se účastníci mohou obracet na porotce anebo dohlížejícího
komisaře soutěže. Požadovat pomoc od jakýchkoliv jiných osob není povoleno.
10. Prodloužení řas se provádí profesionálními nástroji (2 pinzety).
11. Minutu před pokynem STOP všichni účastníci musejí ukončit práci, sundat nalepené
podložky, rozčesat řasy a dát modelce nový kartáček určený k pročesání řas, než předstoupí
před porotce. Po pokynu STOP je zakázáno dotýkat se modelky. V opačném případě bude
účastník DISKVALIFIKOVÁN.
12. Modelky se dostaví do zóny porotců. Modelka není oprávněna opustit tuto zónu, dokud
nedostane pokyn od porotců.
13. Následně musí být modelka vyfotografována.
14. O výsledcích soutěžních prací rozhodují porotci, jejich rozhodnutí je konečné a
nezpochybnitelné.
15. Vítězi se stávají účastníci s nejvyšším počtem bodů. Vyhlašují se první tři místa v každé
kategorii. Pokud soutěžící získají stejný počet bodů, vítězí účastník s nejmenším počtem
slepení.
16. Vyhlášení výsledků a předání ocenění.
Všichni soutěžící obdrží diplomy za účast. Vítězové jednotlivých kategorií, kteří obsadili
první ,druhe a třetí místa, získají od organizátora soutěže a sponzorú kromě diplomů, a pohárů
cenné věcne dárky.
Kontakty pro zasílání přihlášek:
BEAUTY NAILS, TERESA CZERNEK , PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA, tel.: 00420 604
200 958, e-mail: teresa.czernek@seznam.cz
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO SOUTĚŽE: 25.9. 2019

 
BEAUTY NAILS | Teresa Czernek | ul. Argentinská 38, budova PSN, 170 00 Praha 7 | Telefon: +420 604 200 958 | teresa.odysseynail@seznam.cz
tvorba www stránek emocio